Sardinia

Photos of trip to Sardina, Italy
September 2008
portoscuso7722 portoscuso7723 portoscuso7739 kentish7749 slender7774 shag7802 portoscuso7854 portoscuso7859 portoscuso7873
portoscuso7878 portoscuso7891 portoscuso7895 montearcosu7898 montearcosu7899 legret7900 Tempio7917 tempio7918 tempio7923
tempio7928 mannau7953 mannau7954 mannau7959 mannau7960 mannau7965 mannu7964 mannau7966 coastline7973
coastline7975 coastline7977 portoscuso7980 portoscuso7990 portoscuso7991 crab7987 portoscuso7992 portoscuso7996 portoscuso8006
portoscuso8007 geranium8008 telti8024 telti8026 telti8027 telti8028 telti8029 castelsardo8036 castelsardo8038
castelsardo8039 castelsardo8040 castelsardo8042 elephant8045 oliena8063 oliena8070 woodlark8083 spotless8084 weasel8091
mountain8095 dog8098 capotesta8100 capotesta8103 capotesta8105 capotesta8108 portocervo8110 portocervo8112 portocervo8113
portocervo8115 portocervo8121 alghero8129 alghero8130 alghero8131 alghero8138 alghero8139 alghero8141 alghero8142
alghero8144 alghero8147 alghero8151